FORGOT YOUR DETAILS?

REFERENCE

REFERENC LISTA

 1. Izrada I ugradnja PP vrata na stambeno poslovnim objektima investitora AKVAMONTMERC doo Istočno Sarajevo od 2016 godine pa do sad
 2. Izrada I ugradnja PP vrata na stambeno poslovnim objektima investitora DOMINVEST doo Istočno Sarajevo od 2016 godine pa do sad
 3. Izrada I ugradnja PP vrata na stambeno poslovnim objektima investitora NPL doo Istočno Sarajevo
 4. Izrada I ugradnja PP vrata na stambeno poslovnim objektima investitora ZIDAR RS doo Istočno Sarajevo
 5. Izrada I ugradnja PP vrata na stambeno poslovnom objektu investitora TEAKOM doo Istočno Sarajevo od 2016 godine pa do sad
 6. Izrada I ugradnja PP vrata na stambeno poslovnom objektu investitora EUROSTAN  doo Istočno Sarajevo
 1. Izrada i ugradnja PP vrata na stambeno poslovnom objektu, investitor MEGAPROJEKT Bratunac
 2. Izrada i ugradnja PP vrata na poslovnom objektu SIMPHONY na Zlatištu
 3. Izrada i ugradnja PP vrata na stambeno poslovnim objektima, investitor LEOPLASTIK Trebinje
 4. Izrada i ugradnja PP vrata na stambeno poslovnim objektima, investitor UNIJAL AC Čapljina
 5. Izrada i ugradnja PP vrata na stambeno poslovnom objektu, investitor KD GRADNJA Pale
 6. Izrada i ugradnja PP vrata na stambeno poslovnom objektu, investitor KESO GRADNJA Zvornik
 1. Proizvodna hala, prateći objekti, ograde, unutrašnji mobilijar za potrebe tekstilne industrije, zanatski radovi u tekućem održavanju,  Mraz doo Pale
 2. Izrada pokretnih tekstilnih regala Greiff  Mode Njemačka
 3. Opremanje magacinske hale, paletni skladišni regali, prateći elementi, bravarski zanatski radovi u tekućem održavanju ,  MH ERS ZP « ELEKTRODISTRIBUCIJA « a.d. Pale
 4. Sanacija objekta uprave RJ Trebinje,  Preduzeće za poštanski saobraćaj RS a.d
 5.  Izrada zubne ambulante  u O.Š. „Srbija“ Pale
 6. Izrada reklamnih panoa-bilborda za objekat «Tempo» I. Sarajevo, Delta doo Banja Luka
 1. Montažna čelična konstrukcija Ice Bar Jahorina
 2. Izrada proizvodne, skladišne hale, ventilacije, silosa, Vladrag doo, Mokro-Pale
 3. Izrada proizvodnih hala, ventilacionih odvoda, silosa , Podromanija doo Sokolac
 4. Izrada proizvodne hale, Jelika doo , Pale
 5. Izrada proizvodne, skladišne hale,Lamperija-Enterijer doo Sumbulovac-Pale
 6. Investiranje i izgradnja stambenih jedinica za trziste Pale Centar:
  Objekat I 400 m2 korisne neto povrsine
  Objekat II 500 m2 korisne neto povrsine
 7. Adaptacija stambenog objekta u Bulozima,
 8. Adaptacija stambenog objekta u Ćemanovićima,
 9. Tekuce odrzavanje butika Springfield, Women Secret, Cortefield,Fifty u objektu SCC i BBI Sarajevo
 10. Investiranje i izgradnja stambene zgrade „M7“ Pale u Mladena Todorovića 11
 11. Izrada i ugradnja reklamnih panoa-bilborda za naručioca „NPL project“ doo
 12. Izgradnja i proširenje „ Olimp“ bara na Jahorini-naručilac Gama Ram doo , Beograd
 13. Armirano betonski radovi na izgradnji gondole „Partizan“ na Jahorini
 14. Armirano betonski radovi na izgradnji „Lifta Sidro „ na Jahorini
 15. Armirano betonski radovi na izgradnji gondole „POLJICE“ na Jahorini
 16. Armirano betonski radovi na izgradnji šestosjeda „RAJSKA DOLINA“ na Jahorini
 17. Izrada i montaža čečične hale-garaže za potrebe parkiranja korpi šestosjeda Rajska Dolina
 18. Izrada i montaža čečične hale-garaže za potrebe parkiranja korpi šestosjeda TRNOVO
TOP