Građevinarsvo

Pored osnovne djelatnosti firme, proizvodnja i ugradnja certificiranih protivprovalnih i protivpožarnih vrata, radimo i proizvodnja čeličnih konstrukcija, ograda, balkonskih ograda, kapija, nadstrešnica, namještaja.

Paralelno sa razvojem metalstva, razvijali smo se i u oblasti građevine, te smo proteklih godina investirali i izgradili mnoge velike objekte.

Reference:

 • Paralelno sa razvojem metalstva razvijali smo se i u oblasti građevine, te smo proteklih godina investirali i izgradili  mnoge velike objekte.
 • Proizvodna hala, prateći objekti, ograde, unutrašnji mobilijar za potrebe tekstilne industrije, zanatski radovi u tekućem održavanju,  Mraz doo Pale
 • Izrada pokretnih tekstilnih regala Greiff  Mode Njemačka
 • Opremanje magacinske hale, paletni skladišni regali, prateći elementi, bravarski zanatski radovi u tekućem održavanju ,  MH ERS ZP « ELEKTRODISTRIBUCIJA « a.d. Pale
 • Sanacija objekta uprave RJ Trebinje,  Preduzeće za poštanski saobraćaj RS a.d
 • Izrada zubne ambulante  u O.Š. „Srbija“ Pale
 • Izrada reklamnih panoa-bilborda za objekat «Tempo» I. Sarajevo, Delta doo Banja Luka
 • Montažna čelična konstrukcija Ice Bar Jahorina
 • Izrada proizvodne, skladišne hale, ventilacije, silosa, Vladrag doo, Mokro-Pale
 • Izrada proizvodnih hala, ventilacionih odvoda, silosa , Podromanija doo Sokolac
 • Izrada proizvodne hale, Jelika doo , Pale
 • Izrada proizvodne, skladišne hale,Lamperija-Enterijer doo Sumbulovac-Pale
 • Investiranje i izgradnja stambenih jedinica za trziste Pale Centar:
 • Objekat I 400 m2 korisne neto povrsine
 • Objekat II 500 m2 korisne neto povrsine
 • Adaptacija stambenog objekta u Bulozima,
 • Adaptacija stambenog objekta u Ćemanovićima,
 • Tekuce odrzavanje butika Springfield, Women Secret, Cortefield,Fifty u objektu SCC i BBI Sarajevo
 • Investiranje i izgradnja stambene zgrade „M7“ Pale u Mladena Todorovića 11
 • Izrada i ugradnja reklamnih panoa-bilborda za naručioca „NPL project“ doo
 • Izgradnja i proširenje „ Olimp“ bara na Jahorini-naručilac Gama Ram doo , Beograd
 • Armirano betonski radovi na izgradnji gondole „Partizan“ na Jahorini
 • Armirano betonski radovi na izgradnji „Lifta Sidro „ na Jahorini
 • Armirano betonski radovi na izgradnji gondole „POLJICE“ na Jahorini
 • Armirano betonski radovi na izgradnji šestosjeda „RAJSKA DOLINA“ na Jahorini
 • Izrada i montaža čečične hale-garaže  za potrebe parkiranja korpi šestosjeda Rajska Dolina
 • Izrada i montaža čečične hale-garaže  za potrebe parkiranja korpi šestosjeda TRNOVO
TOP